Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Att anställa

Redan innan en rekrytering startar måste det vara klart med vilken anställningsform som ska gälla.

Lagen om anställningsskydd (LAS) förutsätter att en tillsvidareanställning huvudsakligen har ingåtts om inte parterna avtalar om annan anställningsform.

Anställningsavtal

Redan innan en rekrytering startar måste det vara klart med vilken anställningsform som ska gälla.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning

Redan innan en rekrytering startar måste det vara klart med vilken anställningsform som ska gälla.

Lagen om anställningsskydd (LAS) förutsätter att en tillsvidareanställning huvudsakligen har ingåtts om inte parterna avtalar om annan anställningsform.

Detta avtal används vid en s.k. allmän visstidsanställning och denna anställningsform kan användas under maximalt 24 månader under en 5-års period. Om anställningstiden överskrider denna tid övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning.

Observera att anställningstiden beräknas för hela den period för vilket avtalet är skrivet, även om personen arbetar tillfälligt per timme eller under kortare perioder. Vill man inte att anställningstid ska beräknas under en längre tid måste ett nytt avtal skrivas för varje arbetsperiod.

Ny regel: Finns även andra visstidsanställningar sedan tidigare kan dessa räknas in i kvalifikationstiden, vilket innebär att anställningen i en allmän visstidanställning inte behöver beräknas inom en 5-års period, utan kan sträcka sig över en längre tid. En förutsättning är dock att det inte gått mer än 180 dagar mellan dessa visstidsanställningar.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Anställningsavtal - Intermittent anställning

I Lagen om anställningsskydd (LAS) anges att tillsvidareanställningar huvudsakligen ska användas vid anställningar. Tidsbegränsade anställningar ska endast användas i undantagsfall. Detta avtal används vid tillfälligt korta perioder, s.k. timanställning där arbete sker vid avrop och behov. I lagens mening används ändå anställningsformen Allmän visstidsanställning oavsett om det är en kortare eller längre arbetsinsats.

En allmän visstidsanställning kan pågå i maximalt 24 månader under en 5 års period. Om anställningstiden överskrider denna tid övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning.

Observera att anställningstiden beräknas för hela den period för vilket avtalet är skrivet, oavsett om personen arbetar tillfälligt per timme, under kortare perioder eller heltid. Vill man inte att anställningstid ska beräknas under en längre tid måste ett nytt avtal skrivas för varje arbetsperiod.

Ny regel: Finns även andra visstidsanställningar sedan tidigare kan dessa räknas in i kvalifikationstiden, vilken innebär att anställningen i en allmän visstidanställning inte behöver beräknas inom en 5-års period, utan kan sträcka sig över en längre tid. En förutsättning är dock att det inte gått mer än 180 dagar mellan dessa visstidsanställningar.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Anställningsavtal - Med inledande provanställning

Redan innan en rekrytering startar måste det vara klart med vilken anställningsform som ska gälla.

Lagen om anställningsskydd (LAS) förutsätter att en tillsvidareanställning huvudsakligen har ingåtts om inte parterna avtalar om annan anställningsform.

Detta avtal kan användas vid en tillsvidareanställning men med en inledande provanställning. Provanställningen kan göras under maximalt 6 månader, om inte kollektivavtal finns med möjlighet till längre prövotid.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Anställningsavtal - Pensionärsanställning

Redan innan en rekrytering startar måste det vara klart med vilken anställningsform som ska gälla.

Lagen om anställningsskydd (LAS) förutsätter att en tillsvidareanställning huvudsakligen har ingåtts om inte parterna avtalar om annan anställningsform.

Detta avtal kan användas vid en anställning för personer som är över 67 år.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Anställningsavtal - Säsongsanställning

Information
Redan innan en rekrytering startar måste det vara klart med vilken anställningsform som ska gälla.

Lagen om anställningsskydd (LAS) förutsätter att en tillsvidareanställning huvudsakligen har ingåtts om inte parterna avtalar om annan anställningsform.

Detta avtal används för arbete som är beroende av säsong, väder, årstid etc, s.k. säsongsanställning. En säsongsanställning övergår inte efter viss tid till en tillsvidareanställning.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Anställningsavtal - Tillsvidare

Information
Redan innan en rekrytering startar måste det vara klart med vilken anställningsform som ska gälla.

Lagen om anställningsskydd (LAS) förutsätter att en tillsvidareanställning huvudsakligen har ingåtts om inte parterna avtalar om annan anställningsform.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Anställningsavtal - Tillsvidare (Engelskt)

Anställningsavtal och uppgifter
Detta anställningsavtal på engelska innehåller ett förslag på standardavtal för en tillsvidareanställning.

Detta avtal ska ses som en grund och en mall som samtidigt behöver anpassas efter företagets egna förutsättningar vad gäller t.ex. förmåner. Detta avtal följer lagens krav på innehåll i ett anställningsavtal varför man inte bör radera någon del utan rätta kunskaper.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Anställningsavtal - Verkställande direktör

Information
När en VD ska anställas är det extra viktigt att anställnings-avtalet är så tydligt som möjligt och innehåller så många nödvändiga delar så att inga otydligheter finns. VD är dessutom generellt undantagen lagen om anställningsskydd (LAS), vilket gör att regler och villkor istället måste skrivas in i avtalet.

Detta är en mall att utgå ifrån, men alla verksamheter är olika så ta hjälp av juridisk expertis för att säkerställa att avtalet blir korrekt utifrån era förutsättningar.

Läs gärna igenom dokumentet med kommentarer för att bland annat få hjälp i vad som avses när avtalet ska skrivas.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Anställningsavtal - Verkställande direktör - Rekommendationer

Information
Detta dokument stödjer arbetet med att skriva ett anställningsavtal för en VD. Varje punkt motsvarar samma punkt i mallen för anställningsavtalet. Här ges en lite mer beskrivning vad man bör tänka på och ibland var man kan hämta mer information.

Finns som: Word

495 kr Köp

Anställningsavtal - Vikariat

Information
Redan innan en rekrytering startar måste det vara klart med vilken anställningsform som ska gälla.

Lagen om anställningsskydd (LAS) förutsätter att en tillsvidareanställning huvudsakligen har ingåtts om inte parterna avtalar om annan anställningsform.

Detta avtal används vid en vikariatsanställning. Arbetstagare ersätts då av en annan person under dennes frånvaro och med dennes arbetsuppgifter. Avtalet kan löpa under viss fastställd tidsperiod eller så länge ordinarie arbetstagare är borta.

Denna anställningsform kan användas under maximalt 24 månader under en 5-års period.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

495 kr Köp

Anställningsavtal - Visstid (Engelskt)

Anställningsavtal och uppgifter
Detta anställningsavtal på engelska innehåller ett förslag på standardavtal för visstidsanställningar enligt regler som gäller år 2010.

Detta avtal ska ses som en grund till en mall som samtidigt behöver anpassas efter företagets egna förutsättningar. Detta avtal följer lagens krav på innehåll i ett anställnings-avtal varför man inte bör radera någon del utan rätta kunskaper.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Anställningsavtal - Yrkesintroduktionsanställning

Information
Nu finns en möjlighet för yngre personer att komma in på arbetsmarknaden genom s.k. yrkesintroduktionsanställning. Denna anställning innebär att personen lär sig jobbet samtidigt som man får handledning eller utbildning.

För att få använda sig av denna anställningsform krävs central kollektivavtal och med detta också avtal om yrkesintroduktionsanställning. Anställningen kan endast användas med en anställningstid om minst sex men maximalt tolv månader.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Anställningsavtal bilaga - Extraordinär utbildning

Information
Kompetensutveckling ses vanligtvis positivt för såväl företaget som den anställde. Vid vissa extraordinära utbildningar kan det finnas önskemål om att avtala om att den anställde ska stanna kvar på företaget inom en viss tid eller annars bli återbetalningsskyldig för kostnaden. Utbildningen kanske ses som en extra förmån och där parterna vill avtala kring kostnader, tidsperiod etc. Det bör också gälla frivilliga utbildningar, dvs. som inte ligger inom ordinarie utbildningskrav eller nödvändig för att utföra sina arbetsuppgifter.

Det är inte garanterat att denna typ av avtal godkänns av en domstol vid en tvist, men kan ändå vara ett verktyg för en viss lojalitet.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

495 kr Köp

Bonusavtal företagsbonus medarbetare

Information
Ett bonusavtal kan förekomma i ett flertal olika former. Normalt utbetalas bonusen utöver en fast grundlön som någonting extra t.ex. efter en bra arbetsinsats eller uppnådda mål. Bonus är normalt av engångskaraktär men kan vid vissa tidpunkter, och till skillnad mot provision, vara mer stadigvarande.

Bonus kan även utbetalas kollektivt när en grupp når sina uppsatta mål. Dessa bonusavtal används ex. som en morot för att få individer eller en hel grupp att överträffa avtalade mål och som inte bara behöver vara kopplade till intäkter eller specifika produkter.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Bonusavtal, chef och ledare

Information
Ett bonusavtal kan förekomma i ett flertal olika former. Normalt utbetalas bonusen utöver en fast grundlön som någonting extra t.ex. efter en bra arbetsinsats eller uppnådda mål. Bonus är normalt av engångskaraktär men kan vid vissa tidpunkter, och till skillnad mot provision, vara mer stadigvarande.

Bonus för en chef/ledare/nyckelperson är inte ovanliga som en morot för personen att nå specifika mål, oavsett om det är hårda eller mjuka mål.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Checklista vid nyanställning

Att en nyanställd blir bra mottagen på den nya arbetsplatsen är i det närmaste helt avgörande för hur man kommer att trivas, snabbt komma in i arbetet och göra ett bra jobb. Att så mycket som möjligt är förberett gör att den första tiden blir så smidig som möjligt vilket också sparar pengar i slutändan.

Detta är en lista med förslag på åtgärder/uppgifter som kan behöva förberedas och säkerställas vid en nyanställning.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Introduktionsprogram för nyanställda

Information
Efter det att en rekryteringsprocess är avslutad och ett beslut har fattats om vem som ska anställas är det dags att informera alla berörda i företaget samt att planera för den nya medarbetarens introduktion. Det är viktigt med en ordentlig introduktion så att han eller hon så snabbt som möjligt kan komma in i sina nya arbetsuppgifter och lära känna företaget och sina arbetskamrater.

Gå igenom vad den nya medarbetaren primärt måste få kännedom och kunskap om samt vem som ska ansvara för introduktionen. Gör ett ordentligt program som den nya medarbetaren kan få hem tillsammans med ett välkomstbrev.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Introduktionsschema för nyanställda

Information
Efter det att en rekryteringsprocess är avslutad och ett beslut har fattats om vem som ska anställas är det dags att informera alla berörda i företaget samt att planera för den nya medarbetarens introduktion. Det är viktigt med en ordentlig introduktion så att han eller hon så snabbt som möjligt kan komma in i sina nya arbetsuppgifter och lära känna företaget och sina arbetskamrater.

Gå igenom vad den nya medarbetaren primärt måste få kännedom och kunskap om samt vem som ska ansvara för introduktionen. Gör ett ordentligt program som den nya medarbetaren kan få hem tillsammans med ett välkomstbrev.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Personalia för anställd

Anställningsavtal och uppgifter
Redan innan en rekrytering startar så måste det vara klart med vilken anställningsform som ska gälla.

Förutom lagen om anställningsskydd (LAS) och eventuellt kollektivavtal som reglerar vilka anställningsformer som är korrekta utifrån företagets behov så finns andra lagar att ta hänsyn till. Det finns diskrimineringslagar som talar om att en person eller en viss grupp inte får missgynnas, behandlas kränkande eller orättvist på grund av olikheter såsom kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Det finns också reglerat i medbestämmandelagen (MBL) när och hur en arbetsgivare ska informera sina medarbetare.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

295 kr Köp

295 kr Köp

Provisionsavtal, säljare

Information
Provisionslön är individbaserad lön som är förhållandevis vanlig för bl.a. säljare. Detta baseras ofta på t.ex. antal sålda produkter. Vissa kan ha hela lönen provisionsbaserad, medan andra kan ha en viss fast månadslön och resten provisionsbaserat. Denna form av prestationslön brukar innebära att man kan få lägre lön om det går dåligt, men å andra sidan kan man också tjäna bättre när det går bra.

Denna mall hjälper dig att upprätta ett provisionsavtal för säljare.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Referens - Mall

Rekrytering
Att rekrytera en ny medarbetare innebär att ta sig igenom olika skeden så som

- Att ta fram en kravprofil som anger vilka krav som ställs på den nya medarbetaren.
- Att välja sökvägar, d v s att bestämma hur du ska hitta den nya medarbetaren. Det är exempelvis inte alltid nödvändigt att annonsera i tidningar utan det kan finnas andra kanaler.
- Att göra ett urval bland de sökande som innebär att gallra bland ansökningshandlingarna och kalla till intervju, genomföra intervjuer samt ta referenser.
- Att fatta beslut genom att göra en totalbedömning av de sökandes starka respektive svaga sidor utifrån kravprofilen. 

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Tystnadsförbindelse – Bilaga till anställningsavtal

Information
En skriftlig överenskommelse om tystnadsplikt bör alltid tecknas med anställda och även underleverantörer som hanterar dokument eller får ta del av viktig företagsinformation. Företaget bör även förvissa sig om att dessa parter vet vad avtalet innebär.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Yrkesintroduktionsanställning - Information och checklista

Information
Nu finns en möjlighet för yngre personer att komma in på arbetsmarknaden genom s.k. yrkesintroduktionsanställning. Denna anställning innebär att personen lär sig jobbet samtidigt som man får handledning eller utbildning. Syftet är att underlätta övergången från utbildning till arbete för unga. För arbetsgivaren finns också möjlighet att då få visst bidrag för denna anställning.

Här finner du information om vad som gäller och hur man går tillväga för att få bidraget.

Finns som: Word 2010

295 kr Köp

Överenskommelse om distansarbete

Distansarbete blir allt vanligare. Distansarbete kan vara tillfälligt, regelbundet eller permanent. Det är bra att avtala om vad som gäller vid distansarbete kring ansvar, regler, arbete och utrustning eftersom det då också blir en del av anställningsavtalet.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp