Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Under anställningen

295 kr Köp

Anmälan av bisyssla

Det är inte tillåtet för en anställd att utföra arbete eller bedriva verksamhet för ett företag som konkurrerar med sin arbetsgivare eller på annat sätt utföra uppgift som inverkar negativt på arbetet. I anställningsavtalet finns en underförstådd lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Anmälan av uppgifter om närmast anhörig

I händelse av plötslig sjukdom, olycka eller annan krissituation är det viktigt att arbetsgivare kan kontakta en nära anhörig. För att samla in och därmed behandla denna typ av personuppgift kan arbetsgivaren behöva den anhöriges medgivande enligt GDPR.

Finns som: Word 2010

195 kr Köp

495 kr Köp

Avtal för användning av elektronisk utrustning

För att den anställde ska undvika förmånsbeskattning, vid privat användande av t ex tjänstemobil, måste ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare tas fram.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Begäran om löneväxling - Till pensionssparande

Om en arbetsgivare erbjuder extra pensionssparande genom löneväxling är det viktigt att det sker genom en skriftlig överenskommelse.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Begäran om löneväxling - vid enstaka företeelse

Information
En förmån att erbjuda sina anställda kan vara ett s.k. bruttolöneavdrag. Det kan göras vid enstaka tillfälle för privat sjukvård, dvs vård som inte är offentligt finansierad. Det kan alltså gälla läkarbehandling hos en privat läkare eller privat sjukhus utan att bli beskattad för denna förmån. Löneväxling kan göras vid ett enstaka tillfälle eller genom en avbetalning.

För att vara berättigad till ett bruttolöneavdrag krävs dock att lönen för året inte understiger 8,07 basbelopp. För den som är beroende av föräldrapenning krävs att lönen istället inte understiger 10 basbelopp. Anledningen är att sänkningen av bruttolönen innebär att skatten och arbetsgivaravgifterna blir lägre och kan därför även få återverkningar på sjukpenning, a-kasseersättning, pension, m.m.

En sänkt bruttolön påverkar även vissa kollektivt avtalade förmåner genom att medarbetaren får lägre avtalspension, sjukpension, semesterlön m.m. Om det finns kollektivavtal måste alltså detta kollas upp först innan avtal skrivs. I annat fall är det upp till arbetsgivaren om bruttolönesänkningen ska påverka företagets övriga förmåner.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Bekräftelse på visstidsanställningar

För att kunna kontrollera kvalifikationstider när en visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning, eller ger förtur till ledig tjänst, ska arbetsgivaren senast inom tre veckors begäran, skriftligen kunna redogöra för arbetstagarens tidigare tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren.

Olika kvalifikationstider gäller för olika visstidsanställningar. Kollektivavtal kan innehålla andra bestämmelser kring visstidsanställningar.

Finns som: Word 2010 med makro

395 kr Köp

Förstadagsintyg

Information
Sedan 1 januari 2008 trädde en lagregel i kraft där arbetsgivare kan begära läkarintyg från första sjukdagen, s.k. Förstadagsintyg, om det finns särskilda skäl för detta. En sådan begäran kan avse en enstaka sjukperiod eller gälla för alla sjukperioder som inträffar under maximalt ett år.

Begäran måste vara skriftlig.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Förstadagsintyg - Information

Sedan 1 januari 2008 trädde en lagregel i kraft där arbetsgivare kan begära läkarintyg från första sjukdagen, s.k. Förstadagsintyg, om det finns särskilda skäl för detta. En sådan begäran kan avse en enstaka sjukperiod eller gälla för alla sjukperioder som inträffar under maximalt ett år.

Begäran måste vara skriftlig.

Finns som: Word

295 kr Köp

Handlingsplan vid längre ledighet

Vid begäran om en längre ledighet (föräldraledighet, tjänstledighet etc.) görs en planering för att frånvaron och återkomsten ska upplevas så positiv som möjligt.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Komplista

Rapportering
För att medarbetarna ska få rätt lön och ersättning krävs viss rapportering av tid, resor i tjänsten, frånvaro, utlägg m m.

Finns som: Excel

295 kr Köp

Kvittningsmedgivande

Information
Kvittning, d v s avdrag på lön för en uppkommen skuld som arbetstagaren har till arbetsgivaren, bygger på principen att avdraget endast får ske med dennes medgivande, (2 §, Kvittningslagen). Vid en sådan så kallad frivillig kvittning krävs dock ett medgivande innan kvittningen får ske.

Anledningar till att behöva göra löneavdrag genom kvittning är t.ex. då arbetsgivaren av misstag betalat ut för hög lön, personalköp eller en fordran som uppkommit på grund av en brottslig handling.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Körjournal

Information
För att medarbetarna ska få rätt lön och ersättning krävs viss rapportering av tid, resor i tjänsten, frånvaro, utlägg m m.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Ledighetsansökan

Arbetstagare har lagstadgad rätt till ledighet i vissa fall, t ex vid semester, föräldraledighet, studieledighet, tjänstledighet m m. Bestämmelser om detta hittar du i olika lagar samt i ett eventuellt kollektivavtal.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Löneavdrag - bekräftelse på löneavdrag vid frånvaro

Utgångspunkten är att en arbetstagare för att erhålla lön står till arbetsgivarens förfogande. Om arbetstagaren uteblir från arbetsplatsen pga försummelse, t ex sen ankomst kan denne därför inte göra anspråk på lön för den tiden. Med andra ord har arbetsgivaren en rätt att göra ett löneavdrag för motsvarande tid.

Det är dock viktigt att klargöra för arbetstagaren i samband med att löneavdrag sker, att detta inte görs i disciplinärt bestraffningssyfte utan pga att arbetstagaren inte stått till arbetsgivarens förfogande och har därmed inte rätt till lön. Detta följer av allmänna rättsgrundsatser. Däremot får fordran inte vara större än att familjens försörjning kan fullgöras. I dessa fall kan t.ex. en avbetalningsplan istället tas fram.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Lönetillägg

Lönetillägg kan användas under en begränsad tid och som kompensation för arbetsuppgifter och/eller ansvar som i normalfallet inte omfattas av den anställdes arbetsskyldighet enligt anställningsavtalet.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Medarbetarundersökning

En medarbetarundersökning är en lämplig metod för att få fram vad medarbetarna tycker om arbetsgivaren, sitt arbete och arbetsplatsen.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Medarbetarundersökning - Försättsbrev

Detta brev kan användas som inbjudan och information vid genomförande av en medarbetarundersökning.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Medgivande om korttidsarbete

För er som står inför att korttidspermittera sin personal finns här ett dokument till hur ett medgivande kan se ut för medarbetare. Ett skriftligt medgivande från minst 70 % av personalen på driftsenheten krävs för att kunna genomföra korttidspermittering.

Detta dokument är avsett för företag utan kollektivavtal.

Läs även gärna om korttidspermittering i guiden om Coronaviruset.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Omplaceringserbjudande - I samband med omorganisation

Information
Vid t.ex. en omorganisation kan resultatet bli att en medarbetare erbjuds omplacering till annan tjänst. Det är viktigt att avtala om vad som gäller och om medarbetaren inte accepterar omplaceringserbjudandet sägs denne upp pga arbetsbrist.
Information
Vid t.ex. en omorganisation kan resultatet bli att en medarbetare erbjuds omplacering till annan tjänst. Det är viktigt att avtala om vad som gäller och om medarbetaren inte accepterar omplaceringserbjudandet sägs denne upp pga arbetsbrist.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Personalliggare

Att föra personalliggare innebär att varje dag anteckna vilka som är verksamma i lokalen eller arbetsplatsen. Dessutom när arbete genomförs. Syftet är att skatteverket ska kunna göra kontroller för vilka som arbetar där och på det sättet minska svart arbetskraft och främja sund konkurrens på lika villkor. 

Redan sedan tidigare lagstiftning ska personalliggare föras för dessa branscher:

 • Restaurang
 • Frisör
 • Tvätteri

Finns som: Word 2010 med makro

195 kr Köp

Terminalglasögon

För medarbetare som arbetar framför en bildskärm finns bland annat regler för arbetsgivaren att erbjuda synundersökning samt bekosta så kallade terminalglasögon. Detta är exempel på en policy och rutin för ändamålet.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Tidrapportering - Alla månader

Information
Närvaro och frånvaro sammanställs i rapporten. Redovisad tid stäms av mot ett arbetstidsmått med redovisning av eventuell differens.

Årets alla tolv månader finns med. Kalender med svenska helgdagar skapas för varje enskild månad.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Tidrapportering - Bruten månad

Rapportering
Tidsredeovisning för månadsavlönad. Tid kan redovisas på flera olika projekt för varje enskild dag.

En riktig 'kalender' med helgdagar skapas för vald månad.

Valfritt startdatum kan anges så att rapporten sträcker sig över månadsskifte.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Tidrapportering - Flextid

Rapportering
All tid anges som klockslag (tt:mm) och flextidssaldot räknas ut dag för dag, samt summeras för hela månaden tillsammans med ingående saldo från föregående månad.

När rapporten sparas så sparas även månadens saldo och överförs automatiskt till nästa månads rapport.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Tidrapportering - Frånvarorapport - Arbetsgivarens utskrift till anställda

Ledigheter och frånvaro
Frånvarorapporten är avsedd för arbetsgivare som vill skriva ut en frånvarorapport till sina månadsanställda som endast redovisar frånvaro.

Kalender med svenska helgdagar skapas baserat på vald månad för rapporten.

Denna frånvarorapport använder samma lista med anställda som t ex Lönespecifikationen.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Tidrapportering - Frånvarorapport - Arbetsgivarens utskrift till anställda - Endast hel semesterdag

Ledigheter och frånvaro
Frånvarorapporten är avsedd för arbetsgivare som vill skriva ut en frånvarorapport till sina månadsanställda som endast redovisar frånvaro.

Kalender med svenska helgdagar skapas baserat på vald månad för rapporten.

Det går endast att ange hel semesterdag.

Denna frånvarorapport använder samma lista med anställda som t ex Lönespecifikationen.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Tidrapportering - Frånvarorapport - Endast hel semesterdag

Ledigheter och frånvaro
Frånvarorapporten används av månadsavlönad personal som endast redovisar frånvaro som semester, sjukdom, vård av barn med mera.

Olika typer av frånvaro sammanställs i rapporten.

Kalender med svenska helgdagar skapas baserat på vald månad för rapporten.

Det går endast att ange hel semesterdag.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Tidrapportering - Frånvarorapport för anställds rapportering

Ledigheter och frånvaro
Frånvarorapporten används av månadsavlönad personal som endast redovisar frånvaro som semester, sjukdom, vård av barn med mera.

Olika typer av frånvaro sammanställs i rapporten.

Kalender med svenska helgdagar skapas baserat på vald månad för rapporten.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Tidrapportering - Kalendermånad

Rapportering
Tidsredeovisning för månadsavlönad. Tid kan redovisas på flera olika projekt för varje enskild dag.

En riktig 'kalender' med helgdagar skapas för vald månad.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Tidrapportering - Kalendermånad - Utskrift till anställda

Rapportering
Tidsredeovisning för månadsavlönad. Tid kan redovisas på flera olika projekt för varje enskild dag.

En riktig 'kalender' med helgdagar skapas för vald månad.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Tidrapportering - Timanställd - Arbetsgivarens utskrift till anställda

Rapportering
Denna tidrapport är avsedd för arbetsgivare som vill skriva ut en tidrapport till sina timanställda. Arbetad tid redovisas för varje dag.

Kalender med svenska helgdagar skapas baserat på vald månad för rapporten.

Denna tidrapport använder samma lista med anställda som t ex Lönespecifikationen.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Tidrapportering - Timanställd bruten månad

Rapportering
Tidsredeovisning för timanställd. Arbetad tid redovisas för varje dag. Hjäpfunktion finns för att räkna ut faktisk arbetad tid för varje dag.

En riktig 'kalender' med helgdagar skapas för vald månad.

Valfritt startdatum kan anges så att rapporten sträcker sig över månadsskifte.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Tidrapportering - Timanställd kalendermånad

Rapportering
Tidsredeovisning för timanställd. Arbetad tid redovisas för varje dag. Hjäpfunktion finns för att räkna ut faktisk arbetad tid för varje dag.

En riktig 'kalender' med helgdagar skapas för vald månad.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Utlägg

Rapportering
För att medarbetarna ska få rätt lön och ersättning krävs viss rapportering av tid, resor i tjänsten, frånvaro, utlägg m m.

Finns som: Word 2010 med makroExcel 2010

495 kr Köp

Visselblåsare - Anmälan oegentligheter

Ibland upptäcker någon medarbetare att företaget går emot fastställda interna krav, rutiner eller någon policy. Ibland kan det till och med handla om brott mot lagen. Medarbetare som öppet går ut med detta – antingen internt i Företaget eller utanför, exempelvis i kontakt med media – brukar kallas whistleblower.

Denna blankett används för att anmäla oegentligheter eller incidenter.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Visselblåsarlagen - Information

Arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet ska skyddas. Det är viktigt att allvarliga brott kommer fram i ljuset och därför har en ny lag trätt i kraft från och med 1 januari 2017 (Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden). Lagen kommer i vardagsmun att kallas visselblåsarlagen.

Finns som: Word 2010

295 kr Köp

Ändring av anställningsavtal

Om arbetsgivaren vill ändra ett anställningsavtal i dess innehåll på sådant som är rättsligt bindande, måste arbetsgivaren inom en månad lämna en skriftlig information om ändringen. Avtal och anställningsvillkor kan dock inte ensidigt ändras av arbetsgivaren hur som helst. Om parterna inte är överens om ändringen måste arbetsgivaren säga upp anställningsavtalet och samtidigt iaktta bestämmelser i Lagen om anställningsskydd (LAS) kring saklig grund för uppsägning.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Överenskommelse om förskottssemester

Semesterlagen skiljer på semesterledighet och semesterlön. Det betyder bl.a. att medarbetaren har rätt till en semesterledighet, oavsett om den då ersätts med semesterlön eller inte. För nyanställda som inte hunnit tjänat in någon semester kan en medarbetare ändå erbjudas ledighet utan löneavdrag, s.k. förskottssemester. Praxis är att bevilja max 20 förskottsdagar; de som inte tagits ut vid semesterårets slut kan inte sparas utan förfaller.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp