Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Uppsägning pga. arbetsbrist

Anmälan om företrädesrätt till återanställning

Dokumentet används främst som bilaga till dokumentet 'Uppsägning pga. arbetsbrist'.

Dokumentet överlämnas till, och returneras av den anställde för att eventuellt nyttja rätten till företräde till anställning.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Avtalsturlista

Om verksamheten har kollektivavtal kan en avtalsturlista förhandlas fram med de fackliga parterna. En avtalsturlista är en separat överenskommelse som görs för att kunna kringgå principen sist in först ut. Det kan ske om parterna kommer överens om detta utifrån specifikt kompetensbehov osv. Oftast får arbetsgivaren erbjuda ännu bättre uppsägningsvillkor för berörda för att få till en sådan lista.

Använd den här mallen för att upprätta en avtalsturlista.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Fastställande av villkor vid uppsägning pga. arbetsbrist - Checklista

Vid en uppsägning pga. arbetsbrist finns flera anställningsvillkor att ta hänsyn till enligt Lagen om anställningsskydd. Vissa går att förhandla kring och vissa är obligatoriska. Inför en förhandling med fackliga parter är det bra att ha tänkt igenom vad som ska erbjudas.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Förhandlingsframställan, information till MBL-förhandling om arbetsbrist (ej kollektivavtal)

I samband med förhandling inför beslut om uppsägning pga. arbetsbrist ska arbetsgivare i god tid skriftligen underrätta fackliga parter om den planerade förändringen och andra omständigheter som ska beröras i förhandlingen, enligt 15 § Medbestämmandelagen (MBL).

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Förhandlingsframställan, information till MBL-förhandling om arbetsbrist (om kollektivavtal)

I samband med förhandling inför beslut om uppsägning pga. arbetsbrist ska arbetsgivare i god tid skriftligen underrätta fackliga parter om den planerade förändringen och andra omständigheter som ska beröras i förhandlingen, enligt 15 § Medbestämmandelagen (MBL).

Finns som: Word 2010

495 kr Köp

MBL-förhandling 13§ (har ej kollektivavtal) - Kallelse

Vid varje större förändring, även om ett kollektivavtal inte finns, måste en arbetsgivare på eget initiativ förhandla med alla de berörda fackliga organisationerna som deras medarbetare är medlemmar i, enligt 13 § MBL. Vid en arbetsbristsituation ska då bakgrunden till förändringen informeras och förhandlingsfrågan gäller själva villkoren för uppsägningen och turordningsförhandling.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

MBL-förhandling 13§ (har ej kollektivavtal) - Protokoll

Även om en arbetsgivare inte har kollektivavtal ska förhandling ske med varje fackförbund som har en medlem på en arbetsplats och som berörs av större förändringar, t.ex. vid uppsägning pga. arbetsbrist.

Efter en förhandling skrivs ett protokoll med varje fackförbund. Detta dokument är en grundmall.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Omplaceringserbjudande - I samband med omorganisation

Vid t.ex. en omorganisation kan resultatet bli att en medarbetare erbjuds omplacering till annan tjänst. Det är viktigt att avtala om vad som gäller och om medarbetaren inte accepterar omplaceringserbjudandet sägs denne upp pga arbetsbrist.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Omplaceringsutredning enligt LAS 7§

Innan en uppsägning, från arbetsgivarens sida, är möjlig måste arbetsgivaren fullgöra sin omplaceringsutredning för att utreda om andra lediga tjänster föreligger. Omplacering kan bara bli möjlig om den anställde har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten eller de arbeten som är aktuella.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Planeringschecklista inför uppsägning pga. arbetsbrist

En avvecklingsprocess, med omplaceringar och uppsägningar som följd, måste hanteras rätt och innehåller många saker att hålla reda på.

Några exempel på saker att säkerställa innan processen kör igång är:

 • Att formulera förändringen; syfte, effekt, risker, omfattning, vilka som påverkas, etc
 • Budget för förändringen
 • Säkerställa vilka fackförbund som ska kallas
 • Plan för tiden efter själva förändringsprocessen, hantering av arbetsuppgifter i övergången etc.
 • Fastställa turordningslista
 • Ta fram en organisationsplan med befattningar såsom organisationen ser ut nu och hur den kommer att se ut efter förändringen.
 • Hantering av sjukskrivna, tjänstlediga och föräldralediga som berörs och så vidare.

En god planering är en förutsättning för att lyckas på alla plan. Använd den här checklistan för att hålla koll på alla aktiviteter och moment genom processen.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Praktisk information till medarbetare vid uppsägning pga. arbetsbrist

När anställda blir uppsagda pga. arbetsbrist uppstår många praktiska frågor såsom frågor om a-kassan, försäkringar etc.

Här är förslag på information kring detta för att underlätta för den uppsagde.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Sammanställning och uppföljning efter uppsägning pga. arbetsbrist

Har flera personer sagts upp pga. arbetsbrist är det en hel del att hålla reda på. Dels kan det vara olika villkor som förhandlats fram, men också vissa tidsfrister att ha koll på i efterhand.

Här är exempel på en sammanställning för att ha överblick kring detta.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Tidsplan - Uppsägning pga. arbetsbrist

En detaljerad tidsplan kan vara till nytta om det handlar om en större förändring och mycket att hålla reda på.

Finns som: Excel 2010

295 kr Köp

Turordningslista

Vid en omorganisation, där det kan förekomma uppsägningar pga arbetsbrist, ska en turordningslista upprättas över alla anställda, med undantag av företagsledare, dennes familjemedlemmar, VD. Den ska innehålla uppgifter för att bedöma bl.a. anställningstiden då den som är sist in enligt lag är den som ska sägas upp först.

Har verksamheten färre än 10 anställda kan också två personer, som har en särskild betydelse för verksamheten, undantas från turordningslistan

En turordningslista ska innefatta alla anställda som är tillsvidareanställda. Det underlättar därför att separera anställda som har tidsbegränsade anställningar såsom vikarier eftersom dessa hanteras separat.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Uppsägning pga. arbetsbrist

När uppsägning skapas kan alternativ för arbetsplikt, företrädesrätt samt avräkning väljas för att få rätt formulering i dokumentet.

Har den anställde företrädesrätt enligt 25 § lagen om anställningsskydd och/eller gällande kollektivavtal kan blanketten 'Anmälan om företrädesrätt till återanställning' användas som bilaga till uppsägningen.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Uppsägning pga. arbetsbrist med bilaga om företräde

När uppsägning skapas kan alternativ för arbetsplikt, företrädesrätt samt avräkning väljas för att få rätt formulering i dokumentet.

Om alternativet 'företrädesrätt' väljs för uppsägningen skapas en bilaga för 'Anmälan om företrädesrätt till återanställning' som automatiskt fylls i med företagets och den anställdes uppgifter.

Bilagan returneras av den anställde för att eventuellt nyttja rätten till företräde till anställning.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Uppsägningssamtalet - Upplägg och tips

Att behöva säga upp en medarbetare är aldrig enkelt. Här är exempel på upplägg och förberedelser för chefer så att upplevelsen av samtalet kan bli så bra som möjligt.

Finns som: Word 2010 med makro

695 kr Köp