Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Likabehandling

Förutom att en likabehandlande och icke-diskriminerande arbetsplats är positivt för alla, såväl arbetsgivare som arbetstagare, finns starka regler i Diskrimineringslagen om vad man som arbetsgivare måste göra.

Analys- och åtgärdsplan för likabehandling

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare ta fram aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja likabehandling för alla de sju diskrimineringsgrunderna.

Denna analys- och åtgärdsplan hjälper dig strukturera upp analysarbetet och göra en åtgärdsplan.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Enkät om likabehandling på arbetsplatsen

Inför arbetet med en likabehandlingsplan är det lämpligt att undersöka och analysera de anställdas upplevelse av likabehandling, risk för diskriminering och eventuella sexuella trakasserier etc på arbetsplatsen. En metod är att låta anställda besvara en skriftlig enkät. Denna enkät är exempel på frågor som kan användas vid en sammanställning av en enkät kring dessa frågor. Observera att enkäten bör gå att fyllas i helt anonymt. Resultatet kan sedan användas i åtgärdsplan för aktiva åtgärder för likabehandling.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Förebyggande åtgärder och tidiga insatser har en avgörande betydelse för ett effektivt arbete mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Vid tecken på att detta förekommer ska arbetsgivaren agera så snart som möjligt.

Här beskrivs en handlingsplan både utifrån medarbetarens och chefens perspektiv.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Kartläggning – Risk för diskriminering

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare kartlägga och analysera risk för diskriminering för alla de sju diskrimineringsgrunderna inom fem områden. Denna kartläggningsmatris hjälper dig strukturera upp den övergripande kartläggningen av detta arbete.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Likabehandling - Lathund

Den 1:a januari 2017 trädde nya regler i kraft som gäller förändringar i Diskrimineringslagen. Nu gäller utvidgade krav på aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja likabehandling. Arbetet ska årligen kartläggas och alla arbetsgivare med 25 anställda eller fler ska årligen dokumentera hela arbetet. Denna lathund beskriver vad man behöver göra.

Finns som: Word 2010 med makro

695 kr Köp

Likabehandlingsplan

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare kontinuerligt arbeta aktivt och systematiskt för att motverka diskriminering och främja likabehandling utifrån de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Likabehandlingspolicy

Alla arbetsgivare ska varje år arbeta aktivt och systematiskt för att motverka diskriminering och främja likabehandling utifrån alla sju diskrimineringsgrunderna enligt diskrimineringslagen.

En policy ska förklara intentionerna med hela likabehandlingsarbetet.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Policy mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Alla arbetsgivare ska tydligt klargöra att diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten.

Detta kan med fördel göras i en policy.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp