Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Sjukdom & Rehabilitering

Arbetsskada - Checklista

Reglerna och hanteringen av en medarbetare som råkar ut för en arbetsskada skiljer sig en del från att bli skadad eller sjukskriven i vanliga fall.

Det är viktigt att upprätta rutiner för vad som ska göras även formellt när tillbud, olycksfall eller ohälsa inträffar till följd av något som sker i arbetet eller i anslutning till arbetet. Dessa rutiner är även en del i det övriga systematiska arbetsmiljöarbete som man som företag måste uppfylla.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Arbetsskada - Information

Tillbud, skador och sjukdomar kan ske på arbetsplatsen, eller till följd av arbetet och det finns lagar och regler som beskriver hur detta ska hanteras. Vad räknas som arbetsskada? Vilka lagar styr uppkomsten av en arbetsskada?

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Drog- och missbrukspolicy

Att som arbetsgivare uttrycka sina värderingar och vilja om hur saker ska och bör fungera i företaget vinner oftast bifall hos medarbetarna.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Friskanmälan

En medarbetare som blir sjuk har rätt att få sjuklön under dag 1-14 i sjukperioden. Vissa företag har också skyldighet, genom kollektivavtal, att fortsätta betala sjuklön i upp till 3 månader. För att den anställde ska få rätt ersättning utbetald kan en friskanmälan göras för att bekräfta återgången till arbete på hel- eller deltid och på det sättet underlätta administrationen.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Förstadagsintyg

Information
Sedan 1 januari 2008 trädde en lagregel i kraft där arbetsgivare kan begära läkarintyg från första sjukdagen, s.k. Förstadagsintyg, om det finns särskilda skäl för detta. En sådan begäran kan avse en enstaka sjukperiod eller gälla för alla sjukperioder som inträffar under maximalt ett år.

Begäran måste vara skriftlig.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Förstadagsintyg - Information

Information
Sedan 1 januari 2008 trädde en lagregel i kraft där arbetsgivare kan begära läkarintyg från första sjukdagen, s.k. Förstadagsintyg, om det finns särskilda skäl för detta. En sådan begäran kan avse en enstaka sjukperiod eller gälla för alla sjukperioder som inträffar under maximalt ett år.

Begäran måste vara skriftlig.

Finns som: Word

295 kr Köp

Rehabiliteringskedjan

Försäkringskassan använder den så kallade Rehabiliteringskedjan för att bedöma arbetsförmågan hos den anställde. Detta i sin tur är utgångspunkten för bedömning av personens rätt till sjukpenning. Också den sjukskrivande läkaren behöver ta hänsyn till de olika tidsgränserna i rehabiliteringskedjan när sjukintygen formuleras.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Rehabiliteringsmetoder

När en medarbetare blir sjuk eller skadad och behöver rehabiliteras tillbaka till arbetslivet kan det vara svårt för en arbetsgivare att veta vad man kan göra. Vad är det för insatser som det kan handla om i dessa sammanhang?

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Rehabiliteringsplan

Det är arbetsgivarens ansvar att så tidigt och snabbt som möjligt genomföra de rehabiliteringsåtgärder som behövs för en återgång till arbetet. En rehabiliteringsplan ska i samverkan med medarbetaren tas fram inom 30 dagar om man redan nu vet att sjukskrivningen kommer att bestå i minst 60 dagar.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Rehabiliteringspolicy

Som en del av det strategiska och organisatoriska arbetet kring sjuk- och rehabilitering ska en rehabiliteringspolicy tas fram med mål, rutiner och information om vilka skyldigheter och rättigheter medarbetarna och arbetsgivaren har i detta.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Rutiner, regler och ersättningar vid sjukfrånvaro

Sjuk- och rehabiliteringsprocessen kan vara svår att förstå och veta vilka rutiner och ersättningar som gäller. Detta dokument visar processen med dess skyldigheter och rättigheter vid sjukfrånvaro samt vilken slags ersättningar som kan utgå vid sjukfrånvaro.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Sjuk- och rehabiliteringsprocessen - För arbetsgivaren

Detta dokument ger en arbetsgivare information om skyldigheter och tips på vad man kan behöva tänka på vid sjukfrånvaro och rehabilitering.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Sjukförsäkran - För sjuklön

Ledigheter och frånvaro
Vid frånvaro på grund av sjukdom ska den anställde till arbetsgivaren lämna en skriftlig bekräftelse om att denne varit frånvarande, helt eller delvis, där arbetsförmågan varit nedsatt på grund av sjukdom eller skada.

En arbetsgivare är inte skyldig att betala ut sjuklön innan en sådan bekräftelse inkommit. Eventuella kollektivavtal kan kräva ytterligare information.

Finns som: Word 2010 med makro

295 kr Köp

Utredning av skada, ohälsa eller tillbud

Arbetsgivaren ska årligen göra en sammanställning av ohälsa och olycksfall som inträffat på arbetsplatsen. Syftet med sammanställningen är att underlätta bedömningen av risker i arbetet och förebygga att det inte händer igen.

I utredningen ska företaget, så långt det är praktiskt möjligt, ta upp alla bakomliggande orsaker till skadan/ohälsan. De tekniska faktorerna, det mänskliga beteendet och de organisatoriska förhållandena är ofta alla bidragande till att ohälsa uppstår. Utredningen ska därför vara systematisk och omfatta alla faktorer som kan ha medverkat till ohälsan.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp