1 st "Bas abbonemang" tillagd i varukorgen.

Avgångsintervju

Avgångsintervjuer (eller avslutningssamtal) genomförs i samband med att en medarbetare slutar sin anställning. Alla som slutar bör erbjudas ett samtal, men det ska samtidigt vara frivilligt. Syftet är att fånga upp synpunkter och viktiga idéer från en medarbetare som slutar, men också för att säkerställa ett bra avslut. Vid en avgångsintervju kan medarbetaren ge arbetsgivaren viktig information som inte kommit fram tidigare.

Den information som kommer fram – och som intervjuare och intervjuad är överens om får föras vidare – kan företaget använda i sitt utvecklingsarbete för organisationen. Syftet med en avgångsintervju är att fånga upp positiva och negativa signaler inom olika områden under anställningstiden.

När någon lämnar en anställning är det inte ovanligt att han eller hon tänkt igenom för – respektive nackdelar med arbetet noga, och det är viktigt att organisationen tar tillvara den informationen. För den som slutar upplevs det även ofta som positivt och viktigt att dennes åsikter tas om hand innan han eller hon slutar.

Vad ska man tänka på vid en avgångsintervju? Nedan hittar du mallar och riktlinjer att använda som stöd vid avgångssamtal.

Obegränsad åtkomst till ALLA dokument och guider!

Starta en prenumeration. Från 660 kr/mån.

Kassa

Välj kundtyp
Välj leveranssätt
Hur vill du få din leverans?
  • Saknas konto, skapas ett (kostnadsfritt). Alltid tillgängligt via vår tjänst.
Företags- och användaruppgifter
Företagsuppgifter
Faktureringssätt
Kontaktuppgifter Denna person blir också administratör för kontot
Din varukorg
Alltid på Sign on
Uppgradera till abonnemang

Du får pengarna tillbaka om du uppgraderar till ett abonnemang inom 30 dagar.

Din varukorg är tom