Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Dokument Bas

Klicka på någon av nedanstående kategorier för att komma till dokumenten.

Dokument med dessa ikoner (Word 2003 ikonExcel 2003 ikon) är avsedda för Office 2003 och dessa ikoner (Word 2010 ikonMakro XLS 2010) är för Office 2010 och senare. Dokumentikoner markerade med stjärna är smarta dokument och innehåller makron. Läs mer här

Merparten av våra pdf:er (Pdf ikon) går att spara ifyllda. Läs mer här

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal

Personalsamtal Det är viktigt att veta om medarbetarna i företaget uppnår verksamhetens krav och sina egna mål med sitt arbete, hur de trivs etc. Det är också viktigt att få feedback av en medarbetare som slutar sin anställning i företaget. På så sätt kan du göra förbättringar som kommer andra till nytta. Under anställning För att få en effektiv och bra verksamhet är det viktigt att ha medarbetare som har rätt kompetens och som trivs med sina arbetsuppgifter och organisation. Det är därför viktigt att kontinuerligt följa upp varje medarbetares situation i fråga om kompetens och trivsel samt syn på ledarskap och organisation. Den årliga affärs/verksamhetsplanen bör därför följas upp med individuella planerings- och utvecklingssamtal.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Personal Personalsamtal

995 kr Köp

Semesterlista jul & nyår 2020/2021

Semesterlista jul & nyår 2020/2021

Semesterlista för jul- & nyårshelgerna 2020/2021 där varje anställd lägger in de dagar man avser att vara på semester. OBS! Finns bara för Office 2010 eller senare.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Administration Listor

195 kr Köp

Pärmetiketter med logotyp

Pärmetiketter med logotyp

Information Pärmetiketter kan väljas för pärmar med normal (60), smal (40) och bred ( 80) rygg. För varje etikett anges font, rubrik och innehåll samt eventuell färgmarkering och logotyp. Valfritt antal etiketter från en till tolv, med olika innehåll, kan fyllas i.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Administration Övrigt

195 kr Köp

Innehållsförteckning - A4-pärm

Innehållsförteckning - A4-pärm

Användaren väljer: 5-31 flikar A-Ö Jan-Dec Egen logotyp kan väljas samt pärminnehåll/registerrubrik samt en beskrivning över pärmens innehåll.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Administration Övrigt

95 kr Köp

Enkelt skuldebrev - Amorteringsfritt lån

Enkelt skuldebrev - Amorteringsfritt lån

Ett enkelt skuldebrev utgörs av ett bevis på att en fordran finns och bär inte själva fordran. Det enkla skuldebrevet är en skriftlig handling ställt till viss namngiven person, den borgenär (person som har en fordran hos en annan) som har rätt till betalning. Om överlåtelse sker av enkelt skuldebrev krävs att gäldenären (den som har skulden) blivit underrättad om att skuldebrevet överlåtits till ny ägare innan betalning till nye ägaren kan aktualiseras. Fram till den tidpunkten har gäldenären rätt att med befriande verkan reglera skulden till den ursprunglige borgenären, d v s utan risk att bli krävd igen.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Juridik Lån Skulder Enkla skuldebrev

495 kr Köp

495 kr Köp

Planerings- och utvecklingssamtal - Riktlinjer

Planerings- och utvecklingssamtal - Riktlinjer

Personalsamtal Det är viktigt att veta om medarbetarna i företaget uppnår verksamhetens krav och sina egna mål med sitt arbete, hur de trivs etc. Det är också viktigt att få feedback av en medarbetare som slutar sin anställning i företaget. På så sätt kan du göra förbättringar som kommer andra till nytta. Under anställning För att få en effektiv och bra verksamhet är det viktigt att ha medarbetare som har rätt kompetens och som trivs med sina arbetsuppgifter och organisation. Det är därför viktigt att kontinuerligt följa upp varje medarbetares situation i fråga om kompetens och trivsel samt syn på ledarskap och organisation. Den årliga affärs/verksamhetsplanen bör därför följas upp med individuella planerings- och utvecklingssamtal.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Personal Personalsamtal

995 kr Köp

Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy

År 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda, Agenda 2030. Den består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Företag kan anpassa sin verksamhet på ett sånt sätt att de kan bidra till att uppfylla de globala målen.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Personal Handbok och Policyer

695 kr Köp

Pärmetiketter

Pärmetiketter

Information Pärmetiketter kan väljas för pärmar med normal (60), smal (40) och bred (80) rygg. För varje etikett anges font, rubrik och innehåll samt eventuell färgmarkering. Valfritt antal etiketter från en till tolv, med olika innehåll, kan fyllas i.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Administration Övrigt

145 kr Köp

Anställningsavtal

Anställningsavtal

Redan innan en rekrytering startar måste det vara klart med vilken anställningsform som ska gälla.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Personal Att anställa

495 kr Köp

Anställningsavtal - Med inledande provanställning

Anställningsavtal - Med inledande provanställning

Redan innan en rekrytering startar måste det vara klart med vilken anställningsform som ska gälla. Lagen om anställningsskydd (LAS) förutsätter att en tillsvidareanställning huvudsakligen har ingåtts om inte parterna avtalar om annan anställningsform. Detta avtal kan användas vid en tillsvidareanställning men med en inledande provanställning. Provanställningen kan göras under maximalt 6 månader, om inte kollektivavtal finns med möjlighet till längre prövotid.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Personal Att anställa

495 kr Köp

495 kr Köp

Sekretessavtal - Med vitesklausul

Sekretessavtal - Med vitesklausul

Ett sekretessavtal kan användas för olika situationer. Syftet är i regel att skydda företagsintern information eller företagsidéer. Detta för att hindra personer att avslöja eller utnyttja sådan information, vilket skulle kunna skada företaget eller skapandet av ett företag. Ett sekretessavtal kan skrivas med en anställd på företaget men också med en uppdragstagare eller en samarbetspartner. Ett sekretessavtal kan binda en anställd till sekretess även efter anställningens upphörande. Domstolsbeslut kan dock komma att bryta orimligt långtgående sekretessavtal.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Juridik Företag Sekretessavtal

495 kr Köp

Tystnadsförbindelse - Bilaga till avtal med extern part

Tystnadsförbindelse - Bilaga till avtal med extern part

Ett sekretessavtal kan användas för olika situationer. Syftet är i regel att skydda företagsintern information eller företagsidéer. Detta för att hindra personer att avslöja eller utnyttja sådan information, vilket skulle kunna skada företaget eller skapandet av ett företag. Ett sekretessavtal kan skrivas med en anställd på företaget men också med en uppdragstagare eller en samarbetspartner. Ett sekretessavtal kan binda en anställd till sekretess även efter anställningens upphörande. Domstolsbeslut kan dock komma att bryta orimligt långtgående sekretessavtal.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Juridik Företag Sekretessavtal

495 kr Köp

Metodstöd behovs-, riskanalys och riskhantering

Metodstöd behovs-, riskanalys och riskhantering

Dokumentet rapport för fel, avvikelse, klagomål och korrigerande åtgärd är framtagen som stöd, dels för att ha ett fastställt metodstöd för att rapportera, men också för att tillbud och incidenter ska dokumenteras och förmedlas till rätt personer inom organisationen. Detta fastställda system visar på nyttan för andra aktiviteter och då är den i sammanställd form, på ett spårbart sätt. Bland annat bör sammanställningar av rapporter för fel, avvikelser, klagomål och korrigerande åtgärder utgöra del av underlag för återkommande riskanalys och riskhanteringsprocess.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: ISO ISO 9001 - Kvalitetsledning Kvalitetsledningssystem

695 kr Köp

Bostadsarrende

Bostadsarrende

Arrende betecknar vanligen upplåtelse av jord eller vattenområde till nyttjande mot ersättning. Denna typ av nyttjande kan jämföras med hyra. Termen arrende kan också användas vid annan nyttjanderätt såsom arrende av rörelse. Reglerna om arrende är i jordabalken indelade i fyra grupper: Jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Bostadsarrende är upplåtelse av mark där arrendatorn har rätt att uppföra eller bibehålla bostadshus på marken. Bostaden ska fungera som bostad åt arrendatorn, det kan till exempel vara upplåtelse av mark för fritidshus.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Juridik Arrende

495 kr Köp

295 kr Köp

Frågor vid anställningsintervju

Frågor vid anställningsintervju

Rekrytering Att rekrytera en ny medarbetare innebär att ta sig igenom olika skeden så som: - Att ta fram en kravprofil som anger vilka krav som ställs på den nya medarbetaren. - Att välja sökvägar, d v s att bestämma hur du ska hitta den nya medarbetaren. Det är exempelvis inte alltid nödvändigt att annonsera i tidningar utan det kan finnas andra kanaler. - Att göra ett urval bland de sökande som innebär att gallra bland ansökningshandlingarna och kalla till intervju, genomföra intervjuer samt ta referenser. - Att fatta beslut genom att göra en totalbedömning av de sökandes starka respektive svaga sidor utifrån kravprofilen. 

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Personal Rekrytering

995 kr Köp

Tidrapportering - Bruten månad

Tidrapportering - Bruten månad

Rapportering Tidsredeovisning för månadsavlönad. Tid kan redovisas på flera olika projekt för varje enskild dag. En riktig 'kalender' med helgdagar skapas för vald månad. Valfritt startdatum kan anges så att rapporten sträcker sig över månadsskifte.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Personal Under anställningen

495 kr Köp

Personalhandbok

Personalhandbok

Varje företag har ofta värderingar, rutiner och riktlinjer angående hur saker och ting ska fungera i företaget. Det är då bra att sammanställa dessa i en Handbok. Eftersom en del av personalarbetet är reglerat av lagar och avtal samt att det kan vara en fördel som arbetsgivare att redovisa och vara tydlig med vad som gäller inom företaget är en personalhandbok ett utomordentligt verktyg.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Personal Handbok och Policyer

2995 kr Köp

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct)

Det kan finnas ett värde för företag och organisationer att definiera etiska regler så att medarbetare och affärskontakter har något att förhålla sig till. En Code of Conduct kan vara ett stöd att beskriva krav, normer, värdering och regler som alla ska respektera och efterleva. Det kan gälla etiska regler, miljöpåverkan, synen på ledar- och medarbetarskapet, ansvarstagande etc. som skapar ett värde både internt och externt.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Personal Handbok och Policyer

995 kr Köp

Fysisk och miljörelaterad informationssäkerhet - Checklista

Fysisk och miljörelaterad informationssäkerhet - Checklista

Checklista för fysisk och miljörelaterad informationssäkerhet. Krav avser informationssäkerhet i organisatorisk, logisk och fysisk mening. Områden, objekt eller lokaler som har skyddsvärde bör ha högre skyddsnivå och kompletteras med tekniskt, mekaniskt eller personellt skydd.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Säkerhet Informationssäkerhet

995 kr Köp

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan

Dokument för den eller de som ska planera kvalitetsarbetet inom exempelvis en avdelning eller enhet. Kvalitetsplanen är också att betrakta som en redovisande sammanställning, då det kan tänkas att planen omfattar mycket information som exempelvis resultat av genomförda kontroller m.m. Kvalitetsplanen innehåller även relevant information och instruktioner om hur aktiviteter och processer är uppbyggda eller ska hanteras m.m. För att nämna några exempel så omfattar en kvalitetsplan bland annat: Organisation och ansvar Kvalitetsmål Egenkontrollprogram Beskrivningar av olika ämnen och slag (ex vis områden, fastigheter, lokal och ytor som används för aktiviteter och processer) Stödsystem Hantering av incidenter

Finns som: Word 2010

Kategori: ISO ISO 9001 - Kvalitetsledning Kvalitetsledningssystem

695 kr Köp

Befattningsbeskrivning - Kvalitetsansvarig

Befattningsbeskrivning - Kvalitetsansvarig

Dokument framtaget som stöd eller exempel för den som ska skapa en befattningsbeskrivning för person som ska ha särskilt ansvar för kvalitetsarbete. Befattningsbeskrivning bör utgöra bilaga till aktuellt anställningsavtal och omfattar bland annat: Befattnings- och uppdragsbeskrivning Arbetsuppgifter Vad kvalitetsarbetet ska kännetecknas av Vilka styrande dokument som gäller för befattningen

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: ISO ISO 9001 - Kvalitetsledning Kvalitetsledningssystem

495 kr Köp

Personuppgiftshantering - Uppförandekod

Personuppgiftshantering - Uppförandekod

En uppförandekod (från engelskans Code of Conduct) är interna bestämmelser som anger hur företrädesvis personella resurser ska förhålla sig till organisationens (exempelvis företag, myndigheter) unika verksamhet och dess bestämmelser utifrån sin anställning och uppdrag. Uppförandekod är starkt förknippat med anställdas sätt och förmågor att agera utifrån organisationens moraliska och etiska värdegrunder. Uppförandekoden kännetecknar att organisationen tar ställning i olika mening och där det tydliggörs vilka gemensamma och grundläggande regler som gäller inom organisationen och dess verksamheter.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Säkerhet GDPR

695 kr Köp

Mål- och utvecklingsplan - Samtalsinstruktioner

Mål- och utvecklingsplan - Samtalsinstruktioner

Samtalet kring mål- och utvecklingsplan omfattar frågor kring utveckling, mål, arbetsinnehåll, psykosocial arbetsmiljö och personlig utveckling. Chef och medarbetaren är båda ansvariga för innehållet och utfallet av samtalen. Detta dokument beskriver hur ni ska gå tillväga.

Finns som: Word 2010

Kategori: Personal Affärsmässig medarbetarutveckling

995 kr Köp

Policy mot korruption

Policy mot korruption

Denna policy anger företagets regler mot korruption. Policyn utgör en konkretisering av företagets värderingar och innehåller riktlinjer mot korruption. Policyn ska ses som en komplettering av lagstiftning på området.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Personal Handbok och Policyer

695 kr Köp

Testamente - Av ensamstående

Testamente - Av ensamstående

De familjerättsliga dokument som är samlade här kräver viss form. En adoptivansökan bör vara så komplett som möjligt. Arvskifte och bouppteckning har också speciella krav. Ett testamente har också särskilda formkrav för giltighet. Gemensamt för dokumenten hos Sign On är att de olika formkraven är uppställda.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Juridik Familj Övrigt

195 kr Köp

Aktieägartillskott - Villkorat

Aktieägartillskott - Villkorat

Syftet med ett aktieägartillskott är i regel att förbättra ett bolags finansiella ställning. Aktieägarna kan lämna tillskott för att t.ex. undvika en situation med kapitalbrist där tvångslikvidation enligt 25 kap. ABL kan bli aktuell. Ett villkorat aktieägartillskott innebär vanligen att tillskottet ska återbetalas om och när bolagets fria egna kapital medger det.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Juridik Företag Aktiebolag

295 kr Köp

Köpeavtal - Aktier

Köpeavtal - Aktier

Vid försäljning av aktier i ett privat bolag finns information om bl a antalet aktier som överlåtes, priset på aktierna samt vem som köper och vem som säljer.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Juridik Företag Aktiebolag

495 kr Köp

Attestinstruktion (mall)

Attestinstruktion (mall)

Attestinstruktion är ett dokument som visar vilka personer som har rätt att attestera inköp, krediteringar, fakturor m.m., till vilka belopp och villkor för detta. Detta för att säkerställa den interna kontrollen i en organisation.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Juridik Företag Övrigt

495 kr Köp

Gåvobrev bostadsrätt - Utan övertagande av lån

Gåvobrev bostadsrätt - Utan övertagande av lån

Gåva beträffande bostadsrättslägenhet skiljer sig från gåva avseende fast egendom. Avgörande för att en gåva avseende bostadsrättslägenhet ska kunna gå igenom är att både gåvogivaren och gåvotagaren ansöker hos bostadsrättsföreningen om att gåvotagaren ska godkännas som medlem i bostadsrättsföreningen. En bostadsrättslägenhet kan ges bort i gåva antingen helt eller delvis och preciseras i procentenheter på tillträdesdagen. Bostadsrättslägenheten kan ges bort i gåva med eller utan övertagande av lån.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Juridik Gåva

295 kr Köp

Delegering - Uppgiftsfördelning inom arbetsmiljö

Delegering - Uppgiftsfördelning inom arbetsmiljö

När den högst ansvarige chefen inte har möjlighet att ha fullt ansvar på hela det operativa arbetsmiljöarbetet kan detta delegeras till underordnade chefer. Detta delegerade ansvar måste då delegeras skriftligen.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Personal Arbetsmiljö & krishantering

995 kr Köp

Tjänstgöringsbetyg - Information

Tjänstgöringsbetyg - Information

Information Vid en rekrytering kan ett tjänstgöringsbetyg vara en del i processen att hitta rätt person. Som arbetsgivare har man också en skyldighet att skriva ett betyg om medarbetaren begär det och om denne medarbetare har arbetat t.ex. några månader. Vid kortare anställning kan istället ett tjänstgöringsintyg passa bättre där omdöme utesluts. Detta dokument ger generella instruktioner hur ett betyg kan skrivas och hur vitsord kan definieras och tolkas.

Finns som: Word 2010

Kategori: Personal Anställningens upphörande Betyg och intyg

295 kr Köp

Uppsägning pga. arbetsbrist

Uppsägning pga. arbetsbrist

När uppsägning skapas kan alternativ för arbetsplikt, företrädesrätt samt avräkning väljas för att få rätt formulering i dokumentet. Har den anställde företrädesrätt enligt 25 § lagen om anställningsskydd och/eller gällande kollektivavtal kan blanketten 'Anmälan om företrädesrätt till återanställning' användas som bilaga till uppsägningen.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Personal Anställningens upphörande Uppsägning pga. arbetsbrist

495 kr Köp

Tjänstebilspolicy

Tjänstebilspolicy

Denna tjänstebilspolicy ska beskriva det regelverk som omfattar anställda som genom sin anställning har rätt till förmånsbil eller som genom arbetets innehåll har behov av bil i tjänsten. Tjänstebilen skall då betraktas som ett arbetsverktyg för att en anställd att kunna utföra sitt jobb.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Personal Handbok och Policyer

995 kr Köp

Tidsplan - Projektplan

Tidsplan - Projektplan

Ett enkelt Gantt-schema, i Excelformat, som använder horisontella stolpar som löper utefter en tidsaxel. Tidsaxelns längd bestäms genom val av startvecka och år samt antal månader, valfritt en till tolv månader. Tidsaxeln innehåller även svenska helgdagar för den tidsperiod som valts.  Helgdagar anges även i klatext som kommentar för respektive dag. Minsta enhet i tidsaxeln är en kalenderdag. Det går att lägga till flera projekt i samma kalkylark vilket gör det möjligt att dela upp större projekt i olika etapper, eller samla flera projekt i samma kalkylark.

Finns som: Excel 2010

Kategori: Administration Schema Kalender

145 kr Köp

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerheten är en integrerad del i vår verksamhet. Alla som hanterar informationsresurser har ett ansvar att upprätthålla informationssäkerheten.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Säkerhet Informationssäkerhet

995 kr Köp

Analys och riskhanteringsprocess

Analys och riskhanteringsprocess

Analys och riskhanteringsprocess är en vanlig metod för att identifiera, värdera och dokumentera hot och risker. Med det som underlag kan beslut tas och åtgärder vidtas i syfte att hantera risker.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Säkerhet Metodstöd

695 kr Köp

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning

En medarbetarundersökning är en lämplig metod för att få fram vad medarbetarna tycker om arbetsgivaren, sitt arbete och arbetsplatsen.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Personal Under anställningen

995 kr Köp

Terminalglasögon

Terminalglasögon

För medarbetare som arbetar framför en bildskärm finns bland annat regler för arbetsgivaren att erbjuda synundersökning samt bekosta så kallade terminalglasögon. Detta är exempel på en policy och rutin för ändamålet.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Personal Under anställningen

495 kr Köp

Kalendarium 2021

Kalendarium 2021

Ett kalendarium är en förteckning över årets dagar, veckor och månader uppställda i kronologisk ordning. Kalendariet visar både kalenderdagar, helgdagar och veckonummer. Detta kalendarium gäller för år 2021.

Finns som: Word 2010

Kategori: Administration Schema Kalender

145 kr Köp

Mål- och utvecklingsplan

Mål- och utvecklingsplan

Att arbeta med mål- och utvecklingsplaner är en process som sker kontinuerligt för att ge bäst effekt, att ha möte med varje medarbetare kvartalsvis där medarbetaren tillsammans med dig som chef sätter sina mål- och utvecklingsplaner för kommande kvartal är grunden i att arbeta med mål och utvecklingsplaner på ett effektivt sätt, som leder till resultat. Använd detta dokument för att bestämma och strukturera era mål.

Finns som: Word 2010

Kategori: Personal Affärsmässig medarbetarutveckling

495 kr Köp

Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring rörande så kallad inkråmsaffär. Valbart om logotyp eller sidfot ska finnas med i dokumentet.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Affärsbrev Kunder och leverantörer

145 kr Köp

Faktura

Faktura

Standardfaktura där fakturainställningar kan sparas, kunder kan sparas och återanvändas vid senare fakturering, automatisk numrering av fakturor, automatisk generering av kundnummer, extra fakturarader mm. Uppgifter från fakturor som sparats kan senare hämtas automatiskt till Betalningspåminnelse. Fakturan kan även användas som kontantfaktura.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Ekonomi Fakturering

995 kr Köp

Bostadsarrende (mall)

Bostadsarrende (mall)

Arrende betecknar vanligen upplåtelse av jord eller vattenområde till nyttjande mot ersättning. Denna typ av nyttjande kan jämföras med hyra. Termen arrende kan också användas vid annan nyttjanderätt såsom arrende av rörelse. Reglerna om arrende är i jordabalken indelade i fyra grupper: Jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende och finns bland Sign Ons dokument under rubriken Arrende.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Juridik Arrende

495 kr Köp

Aktieägaravtal (mall)

Aktieägaravtal (mall)

Ett aktieägaravtal är ett avtal som ingås mellan alla eller vissa ägare i ett aktiebolag. I ett aktieägaravtal kan t ex beslutsordning eller bestämmelser om vad som ska gälla vid en framtida exit införas.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Juridik Företag Aktiebolag

495 kr Köp

Aktieägartillskott - Ovillkorat

Aktieägartillskott - Ovillkorat

Syftet med ett aktieägartillskott är i regel att förbättra ett bolags finansiella ställning. Aktieägarna kan lämna tillskott för att t.ex. undvika en situation med kapitalbrist där tvångslikvidation enligt 25 kap. ABL kan bli aktuell. Ett ovillkorat tillskott lämnas utan krav på återbetalning.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Juridik Företag Aktiebolag

295 kr Köp

Konsultavtal

Konsultavtal

Denna mall hjälper dig att upprätta ett konsultavtal mellan en uppdragsgivare och en uppdragstagare. Avtalet ger ramarna för att behandla viktiga detaljer som sekretess, konkurrens, betalning m.m. Det är viktigt med ett tydligt konsultavtal för att förebygga problem i framtiden och som är tillräckligt detaljerat för att beröra viktiga punkter.

Finns som: Word 2010 med makro

Kategori: Juridik Företag Andra bolagsavtal

995 kr Köp

Laddar
Namn Hämta Ta bort
Ladda ned dokumentet som Word-dokument med makron. Ladda ned dokumentet som Word-dokument. Ladda ned dokumentet som Office 2010-dokument med makron. Ladda ned dokumentet som Office 2010-dokument. Ladda ned dokumentet som Excel-dokument. Ladda ned dokumentet som Excel64-dokument. Ladda ned dokumentet som PDF-dokument. Ladda ned dokumentet som Power point-dokument. Dokumenttypen är okänd. Ta bort från favoriter