Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Nya och uppdaterade dokument

I nedanstående flikar visas de nya dokument som tillkommit eller dokument som uppdaterats i Dokument Bas, under de senaste tre månaderna.

Klicka på en av flikarna Nytt eller Uppdaterat för att se innehållet. Det går även att (i listningen) klicka på dokumenttitlarna för att se en förhandsgranskningsvy av respektive dokument. Det går även att ladda ned dokument från förhandsgranskningsvyn.

Administration

Semesterlista jul & nyår 2018/2019 Dokumentet finns som Office 2010-dokument med makron.  

Affärsbrev

Ekonomi

Reseräkning inrikes flera resor 2017 Dokumentet finns som Office 2010-dokument med makron.  
Reseräkning inrikes resa 2017 Dokumentet finns som Word-dokument med makron.  
Reseräkning utrikes resa 2018 Dokumentet finns som Office 2010-dokument med makron.  
Reseräkning utrikes resa flera länder 2018 Dokumentet finns som Office 2010-dokument med makron.  

ISO

Juridik

Myndigheter

Ansökan – Medgivande om utbetalning av pensionssparande i förtid Dokumentet finns som PDF-dokument.  
Kontrolluppgift – Avskattning av pensionsförsäkring Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU10 – Income statement from employers etc. Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU10 – Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU13 – Income statement – Special income tax for non-residents (SINK) Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU13 – Kontrolluppgift – Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU14 – Special income statement – Pensionable income and exchange of income statements Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU14 – Särskild kontrolluppgift – Pensionsgrundande inkomst och utbyte av kontrolluppgifter Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU16 – Kontrolluppgift – Sjöinkomst Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU17 – Kontrolluppgift – Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta med sjöinkomst Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU18 – Income statement – Pension- and insurance payers and others Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU18 – Kontrolluppgift från pensions- och försäkringsutbetalare m.fl. Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU19 – Income statement – Pension- and insurance payers and others – Special income tax for non-residents (SINK) Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU19 – Kontrolluppgift – Pensions- och försäkringsutbetalare m.fl. – Särskild inkomstskatt (SINK) för utomlands bosatta Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU20 – Kontrolluppgift – Ränteinkomst Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU21 – Kontrolluppgift – Obligationer Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU25 – Kontrolluppgift – Ränteutgift Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU26 – Kontrolluppgift – Tomträttsavgäld Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU28 – Kontrolluppgift – Investeraravdrag Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU30 – Kontrolluppgift – Investeringssparkonto – schablonintäkt Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU31 – Kontrolluppgift – Utdelning m.m. på delägarrätter Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU32 – Kontrolluppgift – Avyttring av delägarrätter/fordringsrätter Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU34 – Kontrolluppgift – Avyttring/utfärdande/slutförande av optioner Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU35 – Kontrolluppgift – Slutförande av terminer Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU40 – Kontrolluppgift – Avyttring av fondandelar Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU41 – Kontrolluppgift – Fondandelar – schablonintäkt Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU50 – Income statement – Pension savings Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU50 – Kontrolluppgift – Pensionssparande Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU52 – Income statement – Foreign insurance Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU52 – Kontrolluppgift – Utländsk försäkring Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU53 – Förmedlad försäkring Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU55 – Kontrolluppgift – Överlåtelse av bostadsrätt Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU66 – Förnybar el Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU70 – Kontrolluppgift – Näringsbidrag och royalty Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU71 – Kontrolluppgift – Uttag från skogskonto/skogsskadekonto/upphovsmannakonto Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU72 – Kontrolluppgift – Insättning på bl.a. skogskonto Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU73 – Kontrolluppgift – Utdelning m.m. till delägare i samfällighet Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU80 – Kontrolluppgift – Betalning från utlandet Dokumentet finns som PDF-dokument.  
KU81 – Kontrolluppgift – Betalning till utlandet Dokumentet finns som PDF-dokument.  
Sammandrag – Kontrolluppgifter Dokumentet finns som PDF-dokument.  
Statement – Additional taxation on pension insurance Dokumentet finns som PDF-dokument.  
Summary – Income statements Dokumentet finns som PDF-dokument.  
Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta - Malmö Dokumentet finns som PDF-dokument.  
Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta - Stockholm Dokumentet finns som PDF-dokument.  

Personal

Projekthantering

Säkerhet

Befattningsbeskrivning - Dataskyddsombud Dokumentet finns som Office 2010-dokument med makron.  
Personuppgiftsincident - Anmälan Dokumentet finns som Office 2010-dokument med makron.  

Demodokument

English Documents

Code of conduct - Handling of Personal Data Dokumentet finns som Office 2010-dokument med makron.  
Descriptions of roles and responsibilities - Data Protection Officer Dokumentet finns som Office 2010-dokument med makron.  
GDPR - Current situation analysis Dokumentet finns som Office 2010-dokument med makron.  
Personal data breaches - Guidelines Dokumentet finns som Office 2010-dokument med makron.  
Personal data breaches - Notifications Dokumentet finns som Office 2010-dokument med makron.  
Personal data processor agreement Dokumentet finns som Office 2010-dokument med makron.  

Administration

Det finns inga uppdaterade dokument.

Affärsbrev

Det finns inga uppdaterade dokument.

Ekonomi

Reseräkning inrikes flera resor 2018 Dokumentet finns som Office 2010-dokument med makron.  
Reseräkning inrikes resa 2018 Dokumentet finns som Office 2010-dokument med makron.  
Reseräkning utrikes resa 2017 Dokumentet finns som Office 2010-dokument med makron.  

ISO

Det finns inga uppdaterade dokument.

Juridik

Det finns inga uppdaterade dokument.

Myndigheter

Det finns inga uppdaterade dokument.

Personal

Anställningsavtal - Med inledande provanställning Dokumentet finns som Office 2010-dokument med makron.  
Personalhandbok Dokumentet finns som Office 2010-dokument med makron.  
Friskvårdspolicy Dokumentet finns som Office 2010-dokument med makron.  
Mobiltelefonpolicy Dokumentet finns som Office 2010-dokument med makron.  
Nåbarhets- och tillgänglighetspolicy Dokumentet finns som Office 2010-dokument med makron.  
Representationspolicy Dokumentet finns som Office 2010-dokument med makron.  

Projekthantering

Det finns inga uppdaterade dokument.

Säkerhet

Det finns inga uppdaterade dokument.

Demodokument

Det finns inga uppdaterade dokument.

English Documents

Mobile phone policy Dokumentet finns som Office 2010-dokument med makron.